Zamówienia publiczne

DLA ZAMAWIAJĄCYCH

  • obsługa czynności przygotowawczych przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym: doradztwo w zakresie doboru właściwego trybu postępowania, przygotowanie projektu umowy, wsparcie w opracowaniu dokumentacji postępowania w tym SIWZ, OPZ,
  • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jako pełnomocnik Zamawiającego w trybie art. 15 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  • zastępstwo prawne przed Krajową Izbą Odwoławczą działającą przy Urzędzie Zamówień Publicznych, Sądem Powszechnym,
  • wykonywanie audytów postępowań o zamówienie publiczne oraz projektów finansowanych ze środków UE, w tym audytów finansowych, reprezentacja w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

DLA WYKONAWCY

  • analiza zapisów specyfikacji, w tym zgodności z Prawem Zamówień Publicznych, co do stawianych warunków, kryteriów oceny ofert oraz oczekiwaniami potencjalnego Wykonawcy,
  • doradztwo na etapie sporządzania oferty,
  • sporządzenie projektów pism do Zamawiającego w trakcie postępowania, analiza dokumentacji postępowania, ofert innych wykonawców oraz sporządzanie odwołania do KIO,
  • zastępstwo prawne przed Krajową Izbą Odwoławczą działającą przy Urzędzie Zamówień Publicznych, przed Sądem Powszechnym.
Kontakt

Zaufali nam

Irga
ekosystem
Miasto Wrocław
Narodowe Forum Muzyki
Hala Stulecia
TU Europa
Finder
upro s.c.
AXL Poland

Dołącz do grona naszych klientów

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i zapraszamy do współpracy zarówno przedsiębiorców jak i osoby prywatne. Odwiedź nas lub zadzwoń. Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania.