Postępowania Upadłościowe

  • sporządzanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, sporządzanie sprzeciwów do odmowy uznania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i reprezentacja Klientów w postępowaniach wywołanych wniesieniem sprzeciwów,
  • nadzór nad czynnościami syndyka masy upadłości, nadzorcy sądowego albo zarządcy, w tym bezpośredni kontakt z tymi podmiotami, przeglądanie akt sądowych, sporządzanie stosownych pism procesowych itd,
  • reprezentacja przed sądami w postępowaniu naprawczym, w tym opiniowanie oraz sporządzenie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego,
  • reprezentacja wierzyciela na zgromadzeniu wierzycieli,
  • nadzór nad każdym etapem postępowania.
Kontakt

Zaufali nam

Irga
ekosystem
Miasto Wrocław
Narodowe Forum Muzyki
Hala Stulecia
TU Europa
Finder
upro s.c.
AXL Poland

Dołącz do grona naszych klientów

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i zapraszamy do współpracy zarówno przedsiębiorców jak i osoby prywatne. Odwiedź nas lub zadzwoń. Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania.