Obsługa Prawna Instytucji Publicznych

  • opracowanie dokumentów, regulaminów i zarządzeń wymaganych w działalności instytucji publicznej,
  • doradztwo w zakresie działalności statutowej, w tym obsługa prawna organów podmiotów publicznych,
  • doradztwo prawne w zakresie stosowania ustawy o finansach publicznych,
  • reprezentacja przed komisjami orzekającymi w sprawach naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
  • opracowanie dokumentów oraz doradztwo prawne na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych,
  • obsługa zamówień w trybie szczególnym – działalności kulturalnej,
  • opracowywanie projektów regulaminów wymaganych przez Prawo Zamówień Publicznych (zamówienia podprogowe, zamówienia z zakresu działalności kulturalnej),
  • bieżące doradztwo – przygotowywanie porad i opinii prawnych dotyczących pojawiających się na bieżąco problemów prawnych.