Windykacja

  • pełna obsługa wierzytelności – polegającą na zapobieganiu powstawania niechcianych „zatorów płatniczych” w postaci niespłaconych wierzytelności,
  • czynności ukierunkowane na zmobilizowanie dłużnika do dobrowolnego uregulowania istniejących zaległości, bez narażenia siebie na dalsze konsekwencje prawno-finansowe,
  • wezwania do próby ugodowej lub do postępowania mediacyjnego,
  • bieżące monitorowanie płatności,
  • indywidualne podejście do każdej ze spraw przez wzgląd na jej charakter.