Postępowania Sądowe i Egzekucyjne

  • prowadzenie spraw w postępowaniach sądowych prowadzonych w trybie procesowym zwykłym i odrębnym, w tym nakazowym, upominawczym, uproszczonym, Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym, a także w trybie nieprocesowym,
  • reprezentowanie przed organami sądowymi we wszystkich etapach postępowania,
  • działania obejmujące wnioskowanie o wszczęcie egzekucji komorniczej oraz działania w przypadku bezskuteczności egzekucji komorniczej,
  • indywidualne podejście do sprawy,
  • nadzór nad całością postępowania.