Tomasz Kulesza

Poprzez swoją pracę, zarówno w kancelariach prawnych, jak i w sektorze bankowym, zdobył doświadczenie w zakresie obsługi dużych pakietów spraw. Pracę w zawodzie rozpoczął jako pracownik działu egzekucyjnego Grupy Kapitałowej Kaczmarski. W następnych latach zajmował stanowiska kierownicze w Kancelarii Prawa Gospodarczego Koksztys i S-ka Sp. K., a następnie w Lukas Bank S.A.

Thron - zepsół

Zaufali nam m.in.

Irga
ekosystem
Miasto Wrocław
Narodowe Forum Muzyki
Hala Stulecia
TU Europa
Finder
upro s.c.
AXL Poland