Zamówienia publiczne

Celem działań polubownych jest jak najszybsze odzyskanie należności przez naszych klientów co umożliwia ograniczenie strat jakie powodują nieterminowe płatności ze strony kontrahentów. Działania nasze podejmujemy zarówno w drodze windykacji korespondencyjnej jak również poprzez kontakty telefoniczne. Dzięki szybkiemu nawiązywaniu kontaktów z dłużnikami oraz „twardemu” rozliczaniu ich deklaracji w sprawie płatności możemy się szczycić 48% skutecznością na etapie windykacji polubownej (skuteczność liczona jest na portfelu nie przekraczającym przedawnienia w okresie 6 miesięcy). W przypadku braku wpłaty ze strony dłużnika windykacja polubowna umożliwia nam przygotowanie szybkiego postępowania sądowego a następnie skutecznej egzekucji.

Postępowanie polubowne

Filarem postępowania windykacyjnego są negocjacje telefoniczne. Zlecone przez Klienta sprawy są tu obsługiwane przez doświadczony zespół negocjatorów i asystentów z wykorzystaniem najnowszych technologii i sprawdzonych procedur działania. Każdy Klient zostaje przyporządkowany do jednego negocjatora, który prowadzi i odpowiada za cały proces negocjacji od chwili zaimportowania sprawy, do momentu spłaty zadłużenia lub skierowania jej do postępowania egzekucyjnego. Sprawną i skuteczną windykację zapewniają również:

  1. Własny system informatyczny stworzony w oparciu o posiadaną przez firmę know-how.
  2. Profesjonalna korespondencja.
  3. Systemy szkoleń.
Kontakt

Dołącz do grona naszych klientów

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i zapraszamy do współpracy zarówno przedsiębiorców jak i osoby prywatne. Odwiedź nas lub zadzwoń. Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania.